Van Royen Ilse

  • Familierecht en huwelijksvermogensrecht

  • Goederenrecht : Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten, voorrechten en hypotheken 

  • Vennootschapsrecht, vereffeningen, faillissementen
  • Bewindvoeringen over de persoon en de goederen

Biografie / studies en loopbaan

Mr. Ilse Van Royen studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1994 en als licentiaat in het notariaat in 1995.

Na de beëindiging van haar studies, liep zij stage op het kantoor van Mr. Luc Blockeel te Oudenaarde. Daarnaast was zij gedurende meerdere jaren tewerkgesteld als notarieel jurist op een notariskantoor en was zij als bibliothecaris gedurende meerdere jaren verbonden aan de Faculteitsbibliotheek van Rechten aan de Universiteit Gent.

Zij werd in 2011 benoemd tot curator bij de Ondernemingsrechtbank te Oost –Vlaanderen, afdeling Oudenaarde en wordt sindsdien aangesteld in de afwikkeling van faillissementen en vereffeningen

Sedert 2014 maakt zij deel uit van de associatie met Mr. De Vleeschouwer, welke resulteerde in de oprichting van de VOF Advocatenkantoor De Vleeschouwer & Van Royen.

Engagementen

In haar vrije tijd engageert Mr. Van Royen zich in de Raad van bestuur van diverse VZW ’s en verenigingen met hoofdzakelijk sociale engagementen.
Mr Ilse Van Royen was tevens bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde.
Sedert 2019 zetelt Mr. Ilse Van Royen in de Raad van de Orde bij de Balie te Oudenaarde zodat het engagement van het kantoor wordt verdergezet.