De Vleeschouwer Francis

  • Goederenrecht : Huur- en handelsovereenkomsten

  • Aannemingsrecht

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, Verzekeringen, Verkeersrecht

  • Strafrecht, politie- en correctionele zaken

  • Bewindvoeringen over de persoon en de goederen

Biografie / studies en loopbaan

Francis De Vleeschouwer studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG).
Jaarlijks schoolt hij zich nog bij in het kader van de permanente vorming.

Na zijn studies ging hij werken op het advocatenkantoor van zijn vader Herman De Vleeschouwer. Na diens pensioen in 2002 nam hij het kantoor over, eerst alleen doch snel met medewerker Mr. Ilse Van Royen die in 2014 medevennoot werd bij de oprichting van VOF Advocatenkantoor De Vleeschouwer & Van Royen waardoor het kantoor verder werd uitgebreid.

Engagementen / filosofie

Mr Francis De Vleeschouwer was jarenlang bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde waarvan hij twee jaar voorzitter was.

Tevens zetelde hij verschillende jaren in de Raad van de Orde bij de Balie te Oudenaarde en is gewezen ondervoorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand die toen o.a. verantwoordelijk was voor de Salduz permanentie.